Тарифний план «Базовий»

Базовий тарифний план, який дозволяє користуватися всіма основними функціями платіжної картки.
Тарифний план «Базовий»-Банк ПивденныйТарифний план «Базовий»-Банк Пивденный
 • Платіжні картки Visa Business/Mastercard Debit
 • можливість здійснювати оплату товарів і послуг цілодобово по всьому світу;
 • зручний і швидкий контроль витрат співробітника;
 • керування діловими та відрядними витратами.
Основні умови
Оформлення/переоформлення основної картки
150 грн
Плата за отримання готівкових коштів у банкоматах Акціонерного банку «Південний» з використанням платіжної картки
0,75 % + 5 грн.
Плата за отримання готівкових коштів у касі Акціонерного банку «Південний» з використанням платіжної картки
1 % + 5 грн
Плата за отримання готівкових коштів у банкоматах інших банків України
1,2 % + 5 грн
Безготівкове поповнення рахунку в системі Акціонерного банку «Південний»
не тарифікується

Як оформити картку?

 • Завітати до відділення

  Оберіть відділення та завітайте у зручний для вас час.

 • Підписати договір

  Підписати договір комплексного банківського обслуговування юридичних осіб.

 • Активувати картку

  Після отримання корпоративної картки необхідно активувати її в банкоматі банку «Південний».

Питання та відповіді

Клієнт має право відмовитись від Заяви-договору про надання послуг (якщо це передбачено чинним законодавством України) та достроково розірвати цей Договір та закрити рахунки на підставі письмової заяви (крім випадків, коли дострокове закриття рахунків/відмова/розірвання договору заборонене чинним законодавством), за умови відсутності заборгованості перед Банком, діючих Заяв-договорів/Договорів та повернення на вимогу Банку всіх платіжних карток, у тому числі оформлених довіреним особам Клієнта. Цей Договір вважається розірваним у день закриття всіх рахунків і повного виконання зобов'язань за цим Договором.

Можливі наслідки для клієнта в разі користування платіжними картками

При оформленні та обслуговуванні поточних рахунків із використанням електронних платіжних засобів – платіжних карток, здійсненні платіжних операцій з картками щодо списання або зарахування коштів можуть виникати комісії як з боку банку-емітента картки, так і з боку інших банків з урахуванням витрат, пов’язаних із тарифами інших банківських установ України. Ознайомитись з тарифами банку «Південний»

У разі невиконання клієнтом обов’язків за Договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та/або додатків до нього призупинити розрахунки за карткою (заблокувати) та/або визнати її недійсною до моменту усунення зазначених порушень, а також вимагати дострокового виконання боргових зобов'язань у цілому або у визначеній банком частці, у тому числі шляхом договірного списання сум повернення заборгованості за рахунок коштів на інших рахунках клієнта в банку, а також передати інформацію про заборгованість до кредитного бюро/Кредитного реєстру Національного банку України щодо негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому, звернутись до судових органів у порядку, визначеному законодавством України. Детальніше

Ризик шахрайства, пов’язаного з несанкціонованим використанням даних картки або клієнта. Детальніше

Ризик, пов'язаний із небезпечними розрахунками карткою у мережі Інтернет. Детальніше

Ризик, пов'язаний із невиконанням правил користування банкоматом. Детальніше

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг у банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відмовитись від отримання рекламних матеріалів можливо, звернувшись до Центру клієнтської підтримки за номером 0 800 30 70 30 (безкоштовно по Україні).