Тарифний план «Престиж» для моряків

Преміальний тарифний план для командного плавскладу. Продукт створений для клієнтів, що віддають перевагу сервісу з особливим пріоритетом.
Тарифний план «Престиж» для моряків-Банк ПивденныйТарифний план «Престиж» для моряків-Банк Пивденный
 • Платіжні картки Platinum.
 • Зняття готівки в банкоматах і терміналах банку — безкоштовно.
 • Додаткові послуги – сплачуються окремо (відвідування бізнес-залів в аеропортах).
 • Дистанційні канали обслуговування (Pivdenny Online та web-банкінг) — безкоштовно.
 • Відсутність комісії за конвертацію.
 • Можливість зняття готівки за кордоном без комісії – 1 операція на календарний місяць.
 • Оформлення банківської довіреності до рахунку в рамках тарифного плану — безкоштовно.
 • Обмін валюти в інтернет-банкінгу без додаткових комісій.
 • Смарт-прайсинг: можливість не сплачувати:
  - щомісячну плату, при розрахунках карткою в торгово-сервісній мережі та мережі Інтернет на суму від 10 000 грн протягом кожного розрахункового періоду користування тарифним планом;
  - зовнішнє безготівкове поповнення рахунку, при розрахунках карткою в торгово-сервісній мережі та мережі Інтернет на суму від 25 000 грн протягом кожного розрахункового періоду користування тарифним планом.
Основні умови
Оформлення/переоформлення основної картки
300 грн
Готівкове поповнення рахунку
не тарифікується
Безготівкове поповнення рахунку в системі Акціонерного банку «Південний»
UAH – 0,5%; USD/EUR – 0,45%
Річна процентна ставка, що нараховується на залишок коштів на поточному рахунку
0 %
Плата за отримання готівкових коштів в банкоматах і відділеннях Акціонерного банку «Південний» з використанням платіжної картки
не тарифікується
Плата за отримання готівкових коштів в банкоматах інших банків України
8 грн

Як оформити картку?

 • Завітати до відділення

  Оберіть відділення та завітайте у зручний для вас час.

Питання та відповіді

Клієнт має право відмовитись від Заяви-договору про надання послуг (якщо це передбачено чинним законодавством України) та достроково розірвати цей Договір та закрити рахунки на підставі письмової заяви (крім випадків, коли дострокове закриття рахунків/відмова/розірвання договору заборонене чинним законодавством), за умови відсутності заборгованості перед Банком, діючих Заяв-договорів/Договорів та повернення на вимогу Банку всіх платіжних карток, у тому числі оформлених довіреним особам Клієнта. Цей Договір вважається розірваним у день закриття всіх рахунків і повного виконання зобов'язань за цим Договором.

Можливі наслідки для клієнта в разі користування платіжними картками

При оформленні та обслуговуванні пакетів послуг із відкриттям поточних рахунків із використанням електронних платіжних засобів – платіжних карток, здійсненні платіжних операцій з картками щодо списання або зарахування коштів можуть виникати комісії як з боку банку-емітента картки, так і з боку інших банків з урахуванням витрат, пов’язаних із тарифами інших банківських установ України. Ознайомитись з тарифами банку «Південний»

У разі невиконання клієнтом обов’язків за Договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та/або додатків до нього призупинити розрахунки за карткою (заблокувати) та/або визнати її недійсною до моменту усунення зазначених порушень, а також вимагати дострокового виконання боргових зобов'язань у цілому або у визначеній банком частці, у тому числі шляхом договірного списання сум повернення заборгованості за рахунок коштів на інших рахунках клієнта в банку, а також передати інформацію про заборгованість до кредитного бюро/Кредитного реєстру Національного банку України щодо негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому, звернутись до судових органів у порядку, визначеному законодавством України. Детальніше

Ризик шахрайства, пов’язаного з несанкціонованим використанням даних картки або клієнта. Детальніше

Ризик, пов'язаний із небезпечними розрахунками карткою у мережі Інтернет. Детальніше

Ризик, пов'язаний із невиконанням правил користування банкоматом. Детальніше

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг у банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відмовитись від отримання рекламних матеріалів можливо, звернувшись до Центру клієнтської підтримки за номером 0 800 30 70 30 (безкоштовно по Україні).

Вам сподобався продукт?
Ми дбаємо про якість і актуальність наших послуг і продуктів, тому для нас дуже важлива ваша думка.