Банк «Південний» пропонує комплекс продуктів та послуг компаніям, які працюють у фармакологічній галузі. Перевага наших пропозицій – системні рішення та привабливі умови обслуговування

Фармакологічна галузь

Банк «Південний» працює з корпоративними клієнтами на основі індивідуального підходу під час розглядання кожного окремого проекту; бере до уваги побажання кожного клієнта та пропонує продукти із урахуванням планів розвитку бізнесу.

Відкриття та ведення рахунків

Висока надійність, додаткові сервіси та привабливі умови обслуговування.

Овердрафт

Додаткові обігові кошти для термінових платежів.

Купівля/продаж/конвертація валюти

Для компаній, що здійснюють розрахунки в іноземній валюті.

Факторингове фінансування

Фінансування під дебіторську заборгованість.

Гарантії

Гарантії забезпечення платіжних/договірних зобов'язань/повернення авансу.

Акредитиви

Забезпечення надійності виконання зобов’язань сторонами контракту та збільшення обігових коштів компанії (у разі непокритого акредитиву) без залучення фінансування у вигляді кредиту.

Кредити від нерезидентів

Отримання та обслуговування кредитів від нерезідентів.

Еквайринг

Оплата платіжними картками за товари, роботи та послуги в POS-терміналах і в мережі Інтернет.