Зовнішньоекономічна діяльність

Банк «Південний» пропонує спеціальні продуктові рішення для юридичних осіб із будь-якою формою власності та фізичних осіб-підприємців, які проводять активну зовнішньоекономічну діяльність.

Консультації з зовнішньоекономічної діяльності

Безкоштовні консультації з питань ЗЕД.

Тарифний пакет «Міжнародний» 

Якщо ваш бізнес пов’язаний із зовнішньоекономічною діяльністю.

Форвардні операції

Форвард — валютна операція, що фіксує зобов’язання клієнта придбати/продати іноземну валюту в певний час і на певних умовах у майбутньому з зафіксованим курсом. Такі операції здійснюються з метою хеджування ризиків зміни курсу однієї валюти до іншої.

Корпоративні картки

«Електронний гаманець», який замінює чекову книжку підприємства, забезпечує цілодобовий доступ до рахунку незалежно від режиму роботи банку.

Депозит «Комфортний» 

Отримати додатковий дохід із можливістю часткового або повного зменшення суми вкладу, а також дострокового розірвання договору.

Акредитиви 

Тверде грошове зобов’язання банку-емітента сплатити/взяти зобов’язання сплатити з відстроченням за пред’явленням документів, наданих у повній відповідності з умовами акредитиву.

Кредити від нерезидентів

Отримання та обслуговування кредитів від іноземних кредиторів.

Документарне інкасо

Форма розрахунків між покупцем і продавцем, коли банк покупця (представляючий банк) інкасує суму, яку повинен заплатити покупець проти отриманих від банка продавця (банк-ремітент) відповідних документів.