Автокредитування

Керуй новим автомобілем вже сьогодні! Кредит на авто від банку «Південний»

Переваги кредиту:

 • сума кредитування — до 80 % ринкової вартості автомобіля, встановленої після проведення оцінки (мінімальний та максимальний розмір суми - не встановлені);
 • строк кредитування — до 7 років (мінімальний строк - не встановлений);
 • можливість отримання кредиту без початкового внеску;
 • без додаткових витрат на страхування життя позичальника;
 • купуйте нове авто* у будь-якому автосалоні.

*пропозиція діє для придбання транспортних засобів марок іноземного виробництва за винятком марок країн Китайської Народної Республіки та Російської Федерації.

Розрахунок платежу за кредитом

Сума кредиту:

Строк кредиту:

12 міс.

Тип погашення
Мій щомісячний платіж складе:
2,164 UAH
Щомісячний платіж
2,164 UAH
Одноразова комісія
100 UAH

Погашення основного боргу відбувається з 2 місяця. Розрахунки є орієнтовними. Платіж є максимальним без урахування вартості додаткових та супутніх послуг третіх осіб, що зазначені в Кредитному калькуляторі, розташованому в розділі Документи.

Основні умови
Процентна ставка

від 18,9 % до 21,9% річних в залежності від строку та співвідношення до ринкової вартості автомобіля (реальна процентна ставка, детальні умови у блоці Документи)

Одноразова комісія банку

0,5 % суми кредиту

Щомісячна комісія

0,1 % суми кредиту

Обов’язковим є

страхування автомобіля за повним пакетом ризиків КАСКО в акредитованих банком компаніях

Договір застави автомобіля укладається

нотаріально

Чоловік/дружина позичальника укладає

договір поручительства з банком

Особливості кредиту

Вік позичальника — від 21 року. Максимальний вік позичальника на момент повного повернення кредиту — 65 років.

Пропозиція щодо придбання нового легкового транспортного засобу надається в рамках програми кредитування «Твоє нове авто» як для діючих, так і для майбутніх клієнтів банку.

Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів, без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Позичальник у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.

Клієнт має право відмовитись від Заяви-договору про надання послуг (якщо це передбачено чинним законодавством України) та достроково розірвати цей Договір та закрити рахунки на підставі письмової заяви (крім випадків, коли дострокове закриття рахунків/відмова/розірвання договору заборонене чинним законодавством), за умови відсутності заборгованості перед Банком, діючих Заяв-договорів/Договорів та повернення на вимогу Банку всіх платіжних карток, у тому числі оформлених довіреним особам Клієнта. Цей Договір вважається розірваним у день закриття всіх рахунків і повного виконання зобов'язань за цим Договором.

Позичальник має право протягом 14 (Чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення Кредитного договору відмовитися від Кредитного договору без пояснення причин на підставі письмової заяви у порядку, передбаченому ст. 15 Закону України «Про споживче кредитування». При цьому Позичальник не має права відмовитися від Кредитного договору у разі якщо:

 • виконання зобов'язань за Кредитним договором забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);
 • або на момент відмови Позичальника від Кредитного договору відбулося придбання робіт (послуг), що передбачені умовами Кредитного договору.

Як оформити кредит?

 • Завітати до відділення

  Оберіть відділення та завітайте у зручний для вас час.

Документи для оформлення

 • паспорт громадянина України (позичальника та чоловіка/дружини);
 • ідентифікаційний номер платника податків (позичальника та чоловіка/дружини);
 • свідоцтво про шлюб/розлучення (за наявності);
 • документи, що підтверджують отримання доходів (позичальника та чоловіка/дружини);
 • документи по заставі.

Більш докладний перелік документів — в розділі Документи.

Як погасити кредит?

 • Завітати до відділення

  Оберіть відділення та завітайте у зручний для вас час.

 • Південний MyBank

  Якщо ви користуєтесь системою «Південний MyBank», авторизуйтесь та оформлюйте послуги автоматично.

Питання та відповіді

Можливі наслідки для клієнта в разі користування споживчими кредитами

Укладення і обслуговування за договором про надання споживчого кредиту згідно з певною програмою кредитування вимагає сплати позичальником послуг банку та/або третіх осіб. Детальніше в розділі «Документи»

Ризик несвоєчасного виконання зобов’язань за договором про надання споживчого кредиту у разі неналежного ознайомлення клієнта з умовами/документами перед укладенням кредитного договору та/або договором іпотеки (застави, поруки).

Ризик шахрайства, пов’язаного з несанкціонованим використанням ідентифікаційних документів/даних клієнта.

У разі порушення позичальником умов кредитного договору позичальник сплачує неустойку (штраф, пеню).

У визначених кредитним договором та/або договором іпотеки (застави, поруки) випадках банк має право: вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов'язання, звернути стягнення на передане в іпотеку житло, майнові права на нього або інше нерухоме/рухоме майно згідно із законодавством України, а у разі недостатності коштів, отриманих від реалізації переданого в іпотеку (заставу) майна для погашення вимоги за договором про надання споживчого кредиту, на особисте майно клієнта може бути звернено стягнення для погашення кредиту; звернутись до судових органів у порядку, визначеному законодавством України.

Банк має право передати інформацію про заборгованість до кредитного бюро/Кредитного реєстру Національного банку України, у тому числі щодо негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому.

Валютні ризики: купівля-продаж валюти для виконання зобов’язань за кредитним договором здійснюється за ініціативою банку виключно під час договірного списання коштів із рахунків клієнта. Під час купівлі-продажу валюти банк застосовує поточний ринковий курс на дату купівлі-продажу валюти, при цьому комісія банку під час купівлі/продажу іноземної валюти за гривні стягується згідно з тарифами банку «Південний». Детальніше

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг у банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відмовитись від отримання рекламних матеріалів можливо, звернувшись до Центру клієнтської підтримки за номером 0 800 30 70 30 (безкоштовно по Україні).

Вам сподобався продукт?
Ми дбаємо про якість і актуальність наших послуг і продуктів, тому для нас дуже важлива ваша думка.